Wendistföreningens årliga verksamhet omfattar, förutom ett antal styrelsemöten, att vi närvarar med standar vid Södra Skånska Regementets Regementets Dag tillsammans med skånes övriga kamratföreningar på Revingehed. Årsmöte avhålles vid Wendes Militärhistoriska Förening lokaler i Norra Åsum vanligtvis i maj. Wendesmästerskapen i golf spelas måndagen efter midsommar på olika banor i Skåne. Regementets Högtidsdag, Wendistdagen, firas lördagen närmast 6 september med samling på Stora Torg i Kristianstad där hemvärnsmusiken spelar. Därefter marsch med musikkår, Wendes Ridande Batteri och veteranregementet till minnesceremoni vid minnesstenen över stupade kamrater på Norra Kasern. Året avslutas med firandet av artilleriets skyddshelgon, Sankt Barbara, lördagen närmast 4 december på Stora Kronohuset i Kristianstad.