Wendistföreningen är öppen för alla som vill stödja dess verksamhet eller delta i dess aktiviteter.

Tidningen Wendisten erhålles två gånger per år.

Årsavgiften är 125 kr och för den som vill lägga en slant till Wendistfonden utöver det tackas i Wendisten.

Anmälan med namn, adress, kontaktuppgifter samt födelseår,månad och dag görs på hemsidans kontaktsformulär.