Integritetspolicy för Wendistföreningen  Behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydd dina personuppgifter. Behandling av dessa sker utifrån bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) giltig sedan 25 maj 2018.

 

Personuppgiftsansvarig

Wendistföreningens styrelse är ansvariga enligt GDPR för den behandling av personuppgifter som sker inom föreningens arbeten. Sammanhållande för arbetet inom föreningen är utsedd kassör.

 

När sker behandling av personuppgifter

Wendistföreningen behandlar era personuppgifter när ni anmäler er som medlem, vid utskick av information som epost och för aktiviteter samt vid utskick av ”Wendisten”

 

Tillgång till personuppgifter

Kassören har full tillgång av personuppgifter, (medlemsregistret). Informationsansvarig inom föreningen har tillgång till e-postadresser för de medlemmar som anmält e-postadress till föreningen (kassören).

 

Registrerade uppgifter

Då anmälan för medlemskap görs registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Wendistföreningen registrerar anmälarens födelse data i personnummer (6 siffror), för att kunna följa upp och publicera jämna födelsedagar i Wendisten. Registrering sker endast av vad  medlem valt att lämna till föreningen. Uppgifter som bedöms innehålla känslig information som ursprung, politiska filosofiska eller religiösa åsikter registreras ej inom föreningen. Medlem kan alltid begära vad som är registrerat

 

Ändamålet med behandling av personuppgifter i Wendistföreningen

Då du anmäler dig som medlem i Wendistföreningen och/eller deltager i dess aktiviteter, registreras de personuppgifter som du lämnat till föreningen i vårt register för att användas för administration betalningar och inbjudningar samt utskick.

 

Utlämnande av personuppgifter

Wendistföreningen lämnar inte ut personuppgifter utanför Wendistföreningen.

 

Hur länge finns personuppgifter kvar inom föreningen

Wendistföreningen behålls från dess att medlem inlämnar dessa så länge du är medlem. Uppgifterna tas bort efter ett år efter det att medlem avslutat medlemskap aktivt alternativt ej erlagt medlemsavgift för föreningen.


Har Du frågor kring detta?

Kontakta då Wendistföreningens kassör.