WENDES RIDANDE BATTERI, (WRB), är en militärkulturhistorisk förening av entusiaster som vill bevara och levandegöra Kristianstads artilleriregementes traditioner.

Wendes artilleriregemente, A 3, Kristianstad, var verksamt 1794 – 2000 och dess kanoner var hästanspända fram till slutet av 1940-talet. 

Föreningen verkar genom körträning, uppvisningar samt arrangerande av den årliga stora Hubertusjakten på Rinkabyfältet.

Detta historiska kanonspann är det enda i landet och visar upp ett spann från 1863.

Vi äger själva våra hästar och de flesta är nu nordsvenska vilket var vanligt i det gamla artilleriet även om också halvblodshästar förekom där. Många av oss har stort hästkunnande och vi hjälps åt att utbilda hästarna, som är i olika utbildningsstadier, i den takt som respektive ägare önskar.


Är du historieintresserad ryttare, kusk eller hästägare är du välkommen att med oss vara med om att till häst levandegöra historien. Välkommen att kontakta oss.

Jan Börjesson Ordf. 0736254474             Lars Jönsson Batterichef. 0706983885


 Vår Hemsida: www.wendesridande.se