Läget vid regementet 22-03-08 är kortfattat enligt följande:

 

Artilleribataljonen:

Med inneliggande värnpliktskull fortsätter utbildningen enligt plan och har precis avslutat bataljonsövning 2. Under övningen deltog våra artilleribröder och systrar från Noraskog kompani som utbildas nere i Skövde. Noraskog är ett pjäskompani som bygger kompetenser och förband för blivande Bergslagens artilleriregemente A 9, Kristinehamn. Inriktningen just nu är att återetablera A 9 med en invigning 4.e kvartalet 2022 och starta upp värnpliktsutbildningen i Kristinehamn under 2023.

Bataljonen är denna vecka (V.210) hemma för sportlov. Kommande veckor är huvudfokus på att delta på övningen Cold Respons i Norge.

Då denna övning kommer relativ tidigt i grundutbildningen och inte innehåller någon skarpskjutning så kommer vi under V 216 kommer genomföra en artilleriteknisk skjutvecka. Årets värnpliktkull genomför MUCK ceremoni fredag V.219, denna ceremoni går att följa på regementets sociala medier.

Samtidigt som vi nu snabbt går mot MUCK med inneliggande värnpliktskull så sker måndag nästa vecka något trevlig, KB-elever rycker åter in vid artilleriet. Våra KB elever har varit och är saknade i organisationen då de kommer kunna bära många av de chefsbefattningar som i dag måste uppbäras av anställda yrkesofficerare. Detta ger oss möjligheter att nyttja vår personal på fler krigsförband och vi bidrar starkt till tillväxten, främst inom artilleriet men självklart även totalt inom FM. Vi blir större och starkare!

 

Rekrytering mot anställning:

Intresset för vidare engagemang i FM då både som anställd soldat eller sökande till yrkesofficersutbildningarna är enormt stort. Regementet har idag 52 sökande till specialistofficersutbildningen och därutöver ett stort antal sökande till Officersprogrammet vid Karlberg (här har vi inga siffror då FHS äger processen).

 

ArtSS:

ArtSS har kraftigt utökade elevvolymer och har som mest ca 60 elever under ett utbildningsår, Det rör sig främst om kurserna Specialistofficersutbildningen (Sensor och pjäs) som sträcker sig över tre terminer men även Officersprogrammet (de med Indirekt bekämpning som inriktning) gör del av sin utbildning (två terminer) vid ArtSS. Utöver detta så sker normalt även kaptensutbildningen vid ArtSS och en del övriga kurser.

Funktions och utvecklingssidan kämpar på mot att utveckla funktionen inte bara intern inom artilleriet utan även vid manöverförbanden samt ser på framtida artilleriammunition och bekämpningssystem.


Peter Hemphälä

Regementsförvaltare A8