Wendistföreningen bildades 1935 och hade sitt första årsmöte 1936 och då hade föreningen hela 1200 medlemmar i Kristianstad. Lokalavdelningar bildades efterhand i regementets rekryteringsområden som till exempel i Malmö, Ystad, Landskrona, Helsingborg men även i Göteborg och Stockholm. Wendistföreningen var med sina lokalföreningar en av landets största kamratföreningar med 4-5 tusen medlemmar. Idag, drygt 20 år efter regementets nedläggning, återstår endast Centralföreningen och Helsingborgsavdelningen