Aktuellt från Södra Skånska Regementet P7

Våren och sommaren 2022 kommer det vara full verksamhet vid Södra skånska regementet och övrig enheter vid garnisonen i Revingehed. Garnisonen och Försvarsmakten är inne i en intensiv period, där syftet är att skapa tillväxt genom att öva och utbilda förband.

 

Innevarande värnpliktskull går nu in i förbandskedet och kommer under våren genomföra 3 bataljonsövningar som avslutas med en slutövning i södra Sverige. Många av övningarna kommer samövas tillsammans med främst P 4 och P 18. Men även inslag av enheter från Bodens Artilleriregemente A8 kommer delta i årets slutövning som kallas för Våreld

Därefter kommer den årliga REMI genomföras, innan åldersklassen rycker ut innan midsommar.  

 

Vi kommer också i denna perioden välkomna hem våra medarbetare som har varit i MALI och löst FN-uppdrag. MALI 15 är planlagt att avtackas med en medaljceremoni i Lund 17:e juni.

 

När vi nu har en ökad verksamhet i Försvarsmakten så kommer nästkommande åldersklass KB-värnpliktiga att rycka in måndagen efter att innevarande åldersklass rycker ut. Dessutom så kommer Kadettskola och Förberedande Officerskurs att genomföras vid regementet under sommaren.

 

Militärregionens förband kommer öva sina Hemvärnsbataljoner under våren och de värnpliktiga som utbildas i Rinkaby kommer rycka ut 2 veckor efter midsommar.

Skånska gruppen vid Militärregionen kommer bedriva ett antal kurser i Ravlunda, Höllviken och på Revingehed under sommaren.

 

Regementets dag kommer i år att genomföras i Revingehed söndagen den 24:e april.

 

För att följa regementets verksamhet och få info om tider när t.ex. regementets dag och inslag från övningar följ gärna våra social medier på Facebook och Instagram (Sök på Södra skånska regementet P 7).  Ni kan också finna info på vår webbsida (forsvarsmaktens.se/p7).

 

Vi hoppas att så många som möjlighet har möjlighet att komma till årets Regementets dag eller så är kanske ni har tid att se och välkomna hemkommande från MALI i juni, vid medaljceremonin i Lund. Tänk på att det brukar vara många besökande vid dessa tillfällen och det kan vara långa köer för att komma fram. Starta därför gärna i god tid.  

Patrik Ekstrand